برنامه « مشاور » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 15 تیر 99

69
12054 - "مشاور"به موضوع ثبت اسناد واملاک پرداخته و از سیدصادق سعادتیان، معاون امور املاک وکاداستر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دعوت کشده است . وی در خصوص اقدامات وبرنامه های سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای امور ثبتی و املاک کشور اطلاعات مفیدی را ارائه خواهند داد.این برنامه به صورت زنده وساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران پخش می شود .لطفا نظرات و پیشنهادات خود را، درباره برنامه های جام جم از طریق پلهای ارتباطی زیر باما درمیان بگذارید .تلفن بین المللی 46812400444+ و شماره شبکه های اجتماعی 9108993934 9
pixel