قسمت سوم - پیاده‌سازی تخمین تابع با شبکه‌های بازگشتی ساده

218

در این ویدیو یک RNN ساده را برای تخمین موج سینوسی در تنسرفلو / کراس پیاده سازی کردیم. کدها: https://github.com/Alireza-Akhavan/rnn-notebooks خرید دوره کامل شبکه های بازگشتی: http://class.vision/deeplearning2/

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel