داغترین‌ها: #آپارات کودک

قسمت سوم - پیاده‌سازی تخمین تابع با شبکه‌های بازگشتی ساده

810
در این ویدیو یک RNN ساده را برای تخمین موج سینوسی در تنسرفلو / کراس پیاده سازی کردیم. کدها: https://github.com/Alireza-Akhavan/rnn-notebooks خرید دوره کامل شبکه های بازگشتی: http://class.vision/deeplearning2/
1 سال پیش
# RNN
# keras
# lstm
pixel