ایجاد یک یادداشت جدید

163

در این قسمت می آموزیم که چگونه یک یادداشت را در http://ghadirinotes.ir ایجاد کنیم تا در تاریخ موردنظر این یادداشت از طریق پیامک (sms) به ما یادآوری شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09141533491 تماس بگیرید.