آدم دیروزی به قلم یاسر نوروزی و روایت نیما رئیسی

311
نجمه
نجمه 1.1 هزاردنبال‌ کننده

قصه شب. قصه ی : آدم دیروزی به قلم یاسر نوروزی و روایت نیما رئیسی . برنامه 194صدبرگ. 1395.4.26 https://instagram.com/smesle۱۰۰barg * http://۱۰۰--barg.persianblog.ir/ * http://۱۰۰--barg.mihanblog.com/ * https://instagram.com/۱۰۰.barg

نجمه
نجمه 1.1 هزار دنبال کننده