کنترل ورود ذرات به روغن با آب بندی!!!

174

پیشگیری همیشه بهترین و کم هزینه ترین راهه!!! انتخاب قطعات و روغن مناسب میتونه تا 70% هزینه های تعمیر و نگهداری شما را کاهش بده. پارس آرون میتونه 25 سال تجربه خودشو در حوزه روانکارهای صنعتی مثل خدمات فلاشینگ سیستم های هیدرولیک ،اسید شویی ،تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن های صنعتی در اختیارتون بزاره، تلفن: 22010555 (21) 98+ www.parsaron.com