استودیوگرافی دکتر سید حمیدرضا محتشمی | مدرس مهارت های زندگی

862
در این برنامه استودیوگرافی سید حمیدرضا محتشمی از فراز و نشیب های زندگی شخصی اش می گوید! داستان زندگی او سراسر درس است. پیشنهاد می کنیم مشاهده کنید و برای دوستان خود بفرستید. | استودیوگرافی کاری از استودیو ایده پردازان | ۰۲۱۲۸۵۳ داخلی ۸۰۳
pixel