The KOKOBOBO

625

کوکو و بوبو دو دوست صمیمی هستند که در یک مدرسه درس می خوانند. آنها در این مجموعه به کمک پدر، آقای پلیس و اپلیکشن ترافیک در طی داستان های هیجان انگیزی به فراگیری مهارتهای عبور و مرور کودکان در سطح شهر می پردازند. در پایان هر اپیزود آنها با مهارتی جدید برای امنیت بیشتر در فضای خارج از خانه و انیمیشن کوکو بوبو مجموعه ای موزیکال ویژه سنین دبستان است که قوانین ترافیکی و نظم عبور ومرور را بازگو می کند.