قانون به بدهکاران چگونه کمک کرده است؟

15
اگر از پس بدهی خود بر نمی آیید، از چگونگی تقسیط آن باخبر شوید! وقت خود را با آموزش های پراکنده در خصوص اعسار تلف نکنید! برای یادگیری چند و چون اعسار و یادگرفتن قواعد مربوط ارائۀ درخواست اعسار، کافیست 20 دقیقه وقت بگذارید! https://b2n.ir/358088
وکیل باشی 1 دنبال کننده
pixel