کارگاه برندسازی Branding workshop در دبیرستان دوره اول دانش قلهک

216
یکی از 23 کلاس فوق برنامه " انتخاب " دبیرستان دوره اول دانش قلهک که در ترم اول سال تحصیلی 99-98 برای دانش آموزان علاقمند ارائه شد ، کلاس آشپزی بود. استاد به مواردی که در این کلاس آموزش داده می شود اشاره نموده است .
pixel