اموزش شطرنج ۱۶ Advanced Chess Training

909
آرین اول 46.1 هزار دنبال‌ کننده
استاد افشین مهناویان Caro-Kann Defense دفاع کاروکان
آرین اول 46.1 هزار دنبال کننده
pixel