اصفهان - جلفا-کلیسای بیت الحم 2

618

درون کلیسای کوچک بیت الحم در محله جلفای اصفهان ، همراه با آوای زیبایی که در این کلیسا پخش میشد . زمستان 93