استاد صیاد / سوره اسراء 85-82 / مسجد امام حسین 1975

80

قدیمی ترین تلاوت تصویری موجود از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - بخش سوم / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 386 دنبال کننده