ربیعی: پشت صحنه تخریب چهره های خدوم نظام، افراد سازمان منافقین هستند

65
سخنگوی دولت در نشست خبری: شباهت حمله منافقین در عملیات مرصاد با امروز این است که پشت صحنه تخریب چهره های خدوم نظام، همین افراد سازمان منافقین هستند/ کسانی که مردم را از دستاوردهای نظام دلسرد می کنند دانسته یا ندانسته همین سیر منافقین را طی می کنند
pixel