معجزه مشاوره تحصیلی کشور

456

محمدمصطفی چرختاب با معدل 13 به استاد علیرضاشفیعی مراجعه کرد و توانست در عرض فقط سه ماه تا کنکور دندان پزشکی قبول شود به راستی که علیرضا شفیعی بهترین مشاور تحصیلی کشور است

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین