اقوام و دوستان «محسن فخری‌زاده» از شهیدشان می‌گویند

79
اقوام و دوستان «محسن فخری‌زاده» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) از شهیدشان می‌گویند.
pixel