فیلم/ تنها شهید اروپایی دفاع مقدس

893
شهید کمال کورسل شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.

یوسف داوینچی

1 سال پیش
یادش گرامی باد
pixel