قوه قضائیه؛ قولنامه یعنی ابزار اصلی زمین خواران را بی اعتبار کند

165
roshangari@ 3.3 هزار دنبال‌ کننده
۳۰ درصد پرونده های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بی جا به اسناد عادی است و به نظر می رسد، یک مطالبه گری اجتماعی برای بی اعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.
roshangari@ 3.3 هزار دنبال کننده
pixel