برنامه خانواده

160

برنامه خانواده، با رویکرد زن و خانواده و شامل آیتم های جذاب آموزش های مختلف هنری، آشپزی،پزشکی و ... از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 11 از شبکه اشراق پخش می شود.

pixel