2-درس ساختمان سازی پودمان 4 -محاسبه زاویه قائم،برداشت -مدرس:اسماعیل آشنا

379
درس ساختمان سازی پودمان 4 فیل شماره 2 -نحوه محاسبه زاویه قائم با قطب نما ومحاسبه ارتفاع ساختمان به وسیله زاویه شیب وبرداشت نقشه از روش آفست وروش تقاطع -سال دهم رشته ساختمان-هنرستان فنی شهید جوانمردی ناحیه 3 شیراز
کلاس درس 8 دنبال کننده
منطقه پرواز ممنوع
%90
کارگردان: امیر داسارگر مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
منطقه پرواز ممنوع
pixel