فرصت ها در لحظه هاست ---گروه تحقیقاتی شرفزاد

19
ویدیویی زیبا از سخنرانی جک ما موسس علی بابا ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد
sharafzad.ir 3 دنبال کننده
pixel