اجرای زندهٔ قطعه ای از کلود دبوسی با پیانو نواری آلیس سارا

5,261

آلیس سارا اوت (Alice Sara Ott) پیانیست سرشناس آلمانی - ژاپنی قطعهٔ Rêverie, L. 68 از کلود دبوسی، آهنگساز و پیانیست امپرسیونیست فرانسوی و یکی از نام های مهم موسیقی کلاسیک در قرن های ۱۹ و ۲۰، را در توکیو اجرا می کند. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.2 هزار دنبال کننده