ایران گردو | سیاه شدن مغز گردو | برداشت گردو | میوه گردو | نهال گردو

1,171
اولین و بزرگترین و تخصصی ترین تولید کننده نهال گردوی پیوندی در ایران و ارائه به سراسر کشور خوی میدان کشاورز روبروی مخابرات - تلفن (سری صبح روزهای غیر تعطیل): 04436333282
pixel