Persian Kids Songs - باشیر آب بازی نکن -

206
با شیر آب بازی نکن نگا تو مثل موش شدی نازی شیطون و بلا چه قدر تو بازیگوش شدی خوبه از من یاد بگیری ببین دارم گل می‌کشم مداد زرد من کجاست می‌خوام یه بلبل بکشم می‌خوام یه بلبل بکشم
baby land 2 هزار دنبال کننده
pixel