پلاستیکی که از موجودات زنده تولید می شود

93

این پلاستیک از ارگانیسم هایی که معمولا از جلبک های دریایی تغذیه می کنند به وجود می آید، این پلاستیک می تواند محصولی انقلابی با قیمت بسیار پایین باشد...

ویکی پلاست
ویکی پلاست 20 دنبال کننده