شنا در استخر رضا شاه در ترکیه

717

رفتیم به استخر اتاتورک که حدود ۸۰ سال پیش به همراه رضا شاه اون رو افتتاح کرد و هنوز هم برخی مردم ترکیه نام او را به عنوان شاهی خوب بر زبان می اورند. این استخر قدیمی همچنان در حال کار است و بسیاری از جوانان و نوجوانان ایرانی و ترک در مسابقات رکورد گیری قهرمان ان شده اند. ارین ترکمن یکی از انهاست.

farhad_channel
farhad_channel 3 دنبال کننده