معرفی کتاب راهنمای برندینگ شخصی و آداب معاشرت

143

تفاوت قابل توجه این کتاب با دیگر کتب موجود در زمینه موفقیت فردی و برندینگ شخصی، عملی و کاربردی بودن راهکارها و دستورالعمل های آن است که به راحتی و با صرف هزینه ای ناچیز قابل اجرا بوده و می تواند تفاوت عمده ای در جایگاه اجتماعی ما در نظر دوستان، شرکای تجاری، خانواده و از همه مهم تر خودانگاره شخصی ایجاد کند و این همان معنای اصیل پرنس و پرنسس بودن است که در سراسر این کتاب به آن اشاره شده است (https://www.ksykg.com/?p=9435).

گروه کلید
گروه کلید 17 دنبال کننده