مستند ستاره آرژانتینی فوتبال دنیا "دیگو مارادونا"

658

مستند مارادونا به روایت کاستاریکا ، درباره ستاره آرژانتینی فوتبال "دیگو مارادونا" که بر اساس صحبتهای چند تن از بزرگترین بازیکنان فوتبال مدرن ساخته شده است...در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4ZZ