راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی درخصوص برجام

115
نمازگزاران شهرستان خوی از تعلیق تعهدات برجامی توسط دولت حمایت کردند
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel