راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی درخصوص برجام

115
نمازگزاران شهرستان خوی از تعلیق تعهدات برجامی توسط دولت حمایت کردند
pixel