مصاحبه بایکی ازنوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع)-93/3/14

785
باشگاه نوجوان شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی مصاحبه ای با یکی از نوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع) انجام داده است که این مصاحبه در روز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ۹۳ ساعت ۱۷ از این شبکه پخش گردید
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel