ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه اتاق رسانه با رئیس پردیس کشاورزی‌ و منابع طبیعی دانشگاه تهران

8
دکتر سید حسین گلدانساز در حاشیه #استارت_آپ_ویکند کشاورزی و سلامت هوشمند گفت، توجه به تولید علم و بالاترین شاخص‌های علمی کشور، ما را از تأمین نیاز اصلی کشور بازداشت.
pixel