لیپوماتیک

40

«لیپوماتیک»، نام عملی است که میان افراد عجول طرفداران زیادی دارد. تاثیرات این نوع لاغری که به «لاغری موضعی» نیز معروف است؛ حتی در اولین جلسه درمانی ظاهر می شود. در این عمل، قسمت هایی از بدن را که چربی تلنبار شده دارد، مشخص سپس با برش قسمت بسیار کوچکی، جسم نوک تیزی مجهز به لیزر را وارد بدن می کنند. این جسم به وسیله ارتعاشات ابتدا غشای سلولی را از بین می برد سپس چربی ها را ذوب می کند.