پخش بار در نرم افزار DIgSiLENT

177
digsilentfile.ir
digsilentfile.ir 7 دنبال‌ کننده

آدرس دریافت آموزش : http://digsilentfile.ir/digsilent/ ◄ پخش بار در حالت شبکه متعادل و نامتعادل ◄ کنترل توان اکتیو و راکتیو ◄ تنظیم اتوماتیک تب ترانسفورماتورها و پله های خازن ◄ استفاده از نیوتون رافسون جریانی یا توانی ◄ وارد کردن معادلات تب چنچر در پخش بار ◄ استفاده از الگوریتم تطبیقی برای حل معادلات ◄ آنالیز فشار ضعیف low voltage Analysis ◄ محاسبات همزمانی ◄ عیب یابی و بررسی خطاهای پخش بار

digsilentfile.ir
digsilentfile.ir 7 دنبال کننده