تصاویرویدئویی از موشک های روسی که غرب را به وحشت انداخت

2,271
▫️جنگنده میگ 31 روسی در این آزمایش این موشک ایروبالستیک نقطه زن را در منطقه از پیش تعیین شده با موفقیت با هدف زد
pixel