رونمایی از ساز لیانیک توسط محسن شریفیان نوازندگی و صحبت های بردیا بهرام نژاد

348
لیانیک، نسخه ای بومی از سازی مشابه است که در اروپا همزمان با ورود تکنولوژی در صنعت موسیقی، برای هنرآموزان بگپایپ، امکان تمرین در هر فضا و مکانی را فراهم آورد و‌ طراحی شد. بومی‌سازی یک پروسه معنادار و پیچیده است که به شکل شگفت‌آوری با گفتگو در راستای جهانی‌سازی، تعامل دارد.
pixel