تیزر تبلیغاتی محرم،هیئت توحیدالحسین(ع)شیراز

406

استاد سعید عبداللهی خوب-هیئت توحیدالحسین(ع)شیراز-آرمانشهر مهدوی شیراز-کانون تخصصی مهدویت استان فارس-مجتمع فرهنگی مذهبی امام خامنه ای (مدظله العالی)