چگونه مانند یک انگلیسی زبان مکالمه کنیم. قسمت سوم

929

در این ویدیو به مختصر گویی و فهم بهتر مکالمات یک انگلیسی زبان پرداخته میشود مختصر گویی و راحت حرف زدن از مشخصه های هر زبانی هست. در این ویدیو که یک پارت از ۴ پارت هست به این مبحث توجه میشود. مخقف gonna, musta, hafta, hasta, gotta, shoulda, coulda, sorta, kinda, ain't

حسین باژن
حسین باژن 103 دنبال کننده