قدر مطلق .درس سوم فصل دوم ریاضی نهم.عبداللهی

775
Ahmadab313 77 دنبال‌ کننده
درس سوم از فصل دوم ریاضی نهم.صفحه ۲۸تا صفحه ۳۱ کتاب درسی .احمد عبداللهی.دارس شاهد و نخبگان شهرستان ماهشهر
Ahmadab313 77 دنبال کننده
pixel