تقلب در کارت های بازرگانی

139
شبکه خبر- 3 شهریور 98- 17:25 | شنیدیم با داغ شدن بازار انتخابات اتاق های بازرگانی، سو استفاده از کارت های بازرگانی دوباره رونق گرفته. همایون کوت زاده، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، در ارتباط تلفنی در این باره توضیح داد.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel