راز آواز قو

5,162

قو ﭘﺮﻧﺪه ی ﺯﯾﺒﺎیی ست ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ مشهور است می گویند این پرنده ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮒ ﺁﮔﺎﻫﯽ دارد وﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ لحظه های آخر عمر ، ﺑﻪ گوشه ی دنجی پناه برده ﻭ ﺁﻭﺍﺯﯼ ﺯﯾﺒﺎ و غمگین ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ آخرین نوای عمرش می خواند و با اتمام آن آواز ، عمرش نیز به پایان می رسد و مشهور است که ﻗﻮ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮﯼ ﺧﻮﺩ برگشته و در آنجا آﺧﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ . ﻭ ﺍﯾﻦ “ﺁﻭﺍﺯ ﻗﻮ” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ عمر قوهاست

حسن ریوندی Hasan Reyvandi
حسن ریوندی Hasan Reyvandi 19.4 هزار دنبال کننده