خسوف (ماه گرفتگی)

47
در این ویدئو با ارائه اسلایدهای زیبایی، توضیحات مختصر و مفیدی در مورد ماه گرفتگی به زبان قابل فهم برای دانش آموزان مقطع ابتدایی ارائه می گردد.
pixel