۱۱- اموزش css انتخاب چند المنت

53

در این قسمت یاد میگیریم که چگونه چند المنت را انتخاب کنیم و تغییراتمان را اعمال کنیم

Boolean Academy
Boolean Academy 6 دنبال کننده