طوری نمیشع فردا بدونع من :)

707
"....." 213 دنبال‌ کننده
707 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سلامتی اونی ک دلم واسش خعلی تنگع اما بش قول دادم مزاحمش نشم ........... سلامتی اونی ک ارزوی داشتنش واسع منع ولی وصالش نیست ........ سلامتی اونی ک فقط خوبیشو خاستم اما هیچ وق نفهمید ............ سلامتی اونی ک تا فهمید چقد دوسش دارم شروع کرد ب اذیت کردن ............ سلامتی اونی ک نمیخونع این نوشتع رو ولی همیشع تو نوشتع های منع ........ سلامتی اونی ک میدونع چشمام خیسع ولی حتا حالمم نمپرررررررسع ...........

"....." 213 دنبال کننده
ترتیب نمایش

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
اینک عاشقتم ؟؟؟
"....." ن فک نکنم برم

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
بازم میریی ....عاشقتم
"....." فک نکنم

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
ای نینی بد
"....." فعلا باعجازه

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
نوچ تویی باز کلکلات شروع شداا
"....." ن ن ن ن ن تویی بحس بسته

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
توعم همینطور عاشقتم
"....." خوبی زندگیم

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
تورو خدا نگووو حس میکنم یچیزی از وجودم کم میش
"....." زندگیمی دیگ باس برم زندگیم خداحافظ مواظب خودت باش

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
ت گوه میخوری بمیریی
"....." زندگیمو زدم ب نامت ولی عون روزیم بگم دوست ندارم من مردم شک نکن ...

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
ی روز بیای بگی دوسم نداری
"....." عون روز من مردممممم

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
میدونی از چی میترسم
"....." چی زندگیمممم

ᵏᶤᵐ ᵗᵃᵉʰʸᵘᶰᵍ

2 ماه پیش
من ن ت داری دیوونم میکنی فک میکنی عاشقت نیسم همه ی حرفام فیکن ...
"....." من گو خوردم چنسن فکری کنم بازم میگم دیونتم عشقممم
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel