دعا خواندن نوجوانان شیعهٔ آفریقایی

107

تصاویر مربوط به موسسه عصر ظهور در یکی از کشورهای آفریقایی می باشد. *** منبع: کانال «نصر تی وی» در آپارات