API چیست؟

144

با APIها آشنا شوید. با استفاده از APIها چه کارهایی می توان انجام داد؟ APIها چه نقشی در توسعه داده ها در دنیای وب دارند؟