استوکیومتری 2- دکتر پرهام رحمانی

215

با بررسی آموزش و تست‌های این مجموعه فیلم‌ها، مسلط‌تر از گذشته از پس تست‌های کنکور سراسری بر می‌آیید. @parrahha

DrRahmani_chem
DrRahmani_chem 2 دنبال کننده