آموزش بازار آتی سکه**مقدماتی (جلسه اول)

5,492

آشنایی با مفاهیم اولیه قراردادهای آتی سکه(1) *** مجموعه کلاس های حضوری و آنلاین کارگزاری مبین سرمایه