مدرسه سازی بنیاد برکت در روستای شعبان شهرستان خدابنده

532
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای منویات مقام معظم رهبری، تاکنون بیش از یک هزار مدرسه در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است و با امضای تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش، کار ساخت یک هزار مدرسه برکت دوم را نیز در دست اقدام دارد. مدرسه برکت روستای شعبان شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان، یکی از این مدارس افتتاح شده است.
pixel