اجرای صحیح حرکت جلو بازو هالتر تا پیشانی

1,121

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/forehead-curls

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده