زندگی استاندارد - استاندارد لوازم خانگی برقی و گازسوز

909

کاری از اداره کل استاندارد استان اصفهان با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان - زمان پخش: پنجشنبه 11 شهریور 95 - tarvijstandard.ir

Mahdi

Mahdi

11 ماه پیش
فیلمی که بخشی از زحمت های کارشناسان محترم استاندارد رو برای بیننده به تصویر کشیده است