باید ها و نبایدهای کسب و کار

331

کیارش عباس زاده، بنیانگذار زود فود / برنامه وقت کار / روزهای زوج، ساعت 22 / شبکه ایران کالا / www.vaghtekar.tv

Vaghtekar.tv
Vaghtekar.tv 218 دنبال کننده